Đầu tư trực tiếp của Australia tại Việt Nam

Sự thịnh vượng và an ninh của Australia gắn liền với sự thịnh vượng và an ninh của khu vực.

Xem thêm

Trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia không ngừng phát triển và vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Xem thêm

Hội kiến với Thủ tướng Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, ngoài việc duy trì những chuỗi cung ứng đã có, hai nước cần kiến tạo các chuỗi cung ứng mới để đa dạng hóa thị trường của nhau; mong có nhiều hơn các nhà đầu tư Australia sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam…

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Diễn tiến tình hình FDI của Việt Nam qua các năm

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Hiện trạng mức độ liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Các ưu điểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Các nhược điểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Thực trạng FDI của Australia tại Việt Nam

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp FDI Australia với các đối tác Việt Nam

Xem thêm

FDI Australia tại Việt Nam: Tổng kết và Đánh giá về FDI của Australia tại Việt Nam

Xem thêm