Quy định về xuất nhập khẩu

Thời gian: 04/2022 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Xem thêm

Quy định tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Xem thêm

CÁC THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH HẢI QUAN Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn nhập khẩu hàng hóa vào Nhật Bản phải thực hiện khai báo với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản để được phép nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu sẽ được cấp sau khi cơ quan Hải quan Nhật Bản thực hiện các thủ tục kiểm hóa hàng hóa cần thiết đối với hàng hóa liên quan và các doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh toán thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm

1. Giấy phép nhập khẩu (Import licensing) Căn cứ theo Điều 52 của Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương, và Lệnh Kiểm soát Thương mại Nhập khẩu (sửa đổi lần cuối năm 2003), Nhật Bản áp dụng giấy phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng sau:

Xem thêm

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Thời gian: 3/2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Xem thêm

Ngày 30/6/2020, Hội nghị Giao thương trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản về hàng tiêu dùng đã được tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của gần 90 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng, thiết bị y tế...

Xem thêm

Thời gian: 2011 Đơn vị thực hiện: Phòng Hợp tác Phát triển, Vụ Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO)

Xem thêm