Giới thiệu

Giới thiệu Cổng thông tin WTO - FTA

Cổng thông tin WTO - FTA (www.trungtamwto.vn/www.wtocenter.vn) được xây dựng, duy trì và cập nhật bởi Trung tâm WTO và Hội nhập của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Cổng thông tin là đầu mối cung cấp các văn kiện, văn bản pháp lý, tin tức, ấn phẩm, số liệu cập nhật….về WTO, các Hiệp định thương mại (FTA, các hiệp định thương mại, đầu tư….) liên quan đến Việt Nam, và các vấn đề pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế khác.

Đồng thời, Cổng thông tin cũng là kênh tư vấn, trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề hội nhập nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hiệp hội có thể tận dụng được tối đa những lợi ích mà quá trình này đem lại.

Các chuyên mục nội dung chính của Cổng thông tin:

 • WTO: Giới thiệu toàn văn các Hiệp định cơ bản của WTO, các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam cùng các tóm tắt, hướng dẫn đi kèm.
 • FTA: Giới thiệu toàn bộ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang tham gia thông qua việc đăng tải nội dung hiệp định, các văn bản thực thi của Việt Nam cũng như các tóm tắt, hướng dẫn và thông tin cập nhật liên quan
 • Hiệp định khác: bao gồm các hiệp định thương mại và hoặc bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…mà không phải là FTA giữa Việt Nam và các nước đối tác.
 • Thông tin thị trường: Giới thiệu, hướng dẫn các quy định nhập khẩu của các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam
 • Các nội dung khác: Tin tức, Sự kiện, Ấn phẩm, Dữ liệu thống kê, Hỏi đáp….cung cấp thông tin cập nhật về tình hình hội nhập, thông báo về các sự kiện, giới thiệu về các tài liệu hội nhập….hứu ích cho doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm WTO và Hội nhập

Trung tâm WTO là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, tư vấn,hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham gia ý kiến để có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ WTO và các hiệp định thương mại quốc tế, phòng tránh và tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực có thể có từ các hiệp định này.

Tổ chức:

 • Giám đốc Trung tâm: Quản lý chung và ra quyết định đối với các hoạt động của Trung tâm
 • Ban thư ký: Hỗ trợ hành chính và điều phối các hoạt động của Trung tâm
 • Các Ủy ban-Hội đồng tư vấn: Đây là các đơn vị tư vấn chuyên môn được thành lập theo nhu cầu hỗ trợ hội nhập của doanh nghiệp từng thời kỳ. Hiện nay Trung tâm có hai đơn vị tư vấn là Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế (INTAC) và Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại (TRC).
 • Mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài nước: Tập hợp các chuyên gia, luật sư giỏi về các lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế,có kết nối thường xuyên với Trung tâm và hoạt động liên tục, hỗ trợ Trung tâm cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cung cấp các tư vấn chuyên nghiệp trong các vụ việc cụ thể.

Chức năng:

 • Đầu mối cung cấp thông tin pháp lý và các thông tin liên quan đến các quy định, cam kết trong WTO và các Hiệp định thương mại khác của Việt Nam theo hình thức phù hợp với trình độ và nhu cầu của doanh nghiệp
 • Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hiệp hội,doanh nghiệp và các chủ thể khác (đào tạo, sách tham khảo) về các vấn đề pháp lý quan trọng trong quá trình hội nhập
 • Thực hiện tư vấn, hướng dẫn hiệp hội, nhóm doanh nghiệp xử lý các vụ việc cụ thể trong quá trình hội nhập, đặc biệt là đối phó với các rào cản thương mại ở nước ngoài và sử dụng các công cụ tự vệ ở trong nước
 • Tổ chức các hoạt động vận động chính sách (nghiên cứu, điều tra, hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp…) để tham vấn với Chính phủ trong đàm phán, thực thi các cam kết thương mại quốc tế nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập

Liên hệ

Trung tâm WTO và Hội nhập
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35771458/ +84-24-32216234

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Website: www.trungtamwto.vn

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trungtamwtovcci/