Thông tin chung

Hơn 70 doanh nghiệp Hàn Quốc đã có mặt tại Vietnam Expo 2024 để tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh, hợp tác.

Xem thêm

Cùng với việc đáp ứng về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nông sản Việt cần lưu ý về những quy định mới khi xuất khẩu nông sản sang thị trường Hàn Quốc.

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Thời gian: 09/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển Thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Xem thêm

Thời gian: 9/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Xem thêm

Báo cáo rà soát tổng hợp tình hình kinh tế, chính sách thương mại của Hàn Quốc của WTO để bạn đọc tham khảo.

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc 8/2018 - VCCI

Xem thêm