Thông tin chung

Các doanh nghiệp cần dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường của Hà Lan để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Xem thêm

Ngày 25/4, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lần cuối các biện pháp cải cách lớn nhất đối với thị trường carbon của châu lục.

Xem thêm

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)

Xem thêm

Thời gian: 04/2022 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Châu Âu (EC)

Xem thêm

Thời gian: 05/2022 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: 01/2022 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: 12/2021 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Xem thêm

Thời gian: 11/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm