Thông tin chung

Thời gian: 7/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Ngày xuất bản: 30/6/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - Hoa Kỳ

Xem thêm

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất Nhập khẩu và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương

Xem thêm

Quy định mới EU 2020/2236 thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU và sẽ có hiệu lực từ ngày 21/4/2021.

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Sau khi có hiệu lực vào đầu tháng 8/2020, hiệp định EVFTA đang ngày càng chứng minh được hiệu quả tích cực trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xem thêm