Thông tin chung

Thời gian: Quý II/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: Quý II/2021 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 7/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Ngày xuất bản: 30/6/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - Hoa Kỳ

Xem thêm

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất Nhập khẩu và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương

Xem thêm

Quy định mới EU 2020/2236 thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU và sẽ có hiệu lực từ ngày 21/4/2021.

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Xem thêm