Quy định về xuất nhập khẩu

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nông sản chế biến sang thị trường Hàn Quốc cần lưu ý đến hệ thống quản lý Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Hàn Quốc.

Xem thêm

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD tăng 15,8% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng gần 10% trong cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thế giới.

Xem thêm