Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của Hàn Quốc

19/08/2020    788

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Hàn Quốc 

Thông tin cơ bản về các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của Hàn Quốc

Thương vụ Hàn Quốc xin cung cấp một số thông tin liên quan đến các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của Hàn Quốc để quý doanh nghiệp quan tâm tham khảo.

Ấn phẩm được đính kèm trong các file dưới đây: