Thông tin chung

Ngày xuất bản: 30/6/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - Hoa Kỳ

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston

Xem thêm

Để cá da trơn đáp ứng điều kiện xuất khẩu sang Mỹ, cơ sở chăn nuôi chỉ được sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, thức ăn nằm trong danh mục cho phép và đặc biệt phải tuân thủ quy định về dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại.

Xem thêm

Hoa Kỳ là một thị trường lớn với dân số trên 300 triệu người, cùng với văn hóa tiêu dùng đã tạo nên một thị trường có sức mua lớn nhất thế giới.

Xem thêm

Thị trường quả bơ Hoa Kỳ - Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Sanfrancisco, Hoa Kỳ

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ 4/2016 - VCCI

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

Xem thêm