Thông tin chung

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương

Xem thêm

Ngày 07/7/2020, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Sách trắng Kinh tế và Thương mại quốc tế năm 2020, với nội dung liên quan một số vấn đề như tác động của dịch Covid-19 tới kinh tế toàn cầu, tới cấu trúc toàn cầu hóa; hướng đi sắp tới cho kinh tế Nhật Bản và kinh tế toàn cầu

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Nhật Bản 6/2018 - VCCI

Xem thêm