Hồ sơ thị trường Nhật Bản - VCCI

14/12/2015    3023

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

Tên chính thức: Nhật Bản

Thủ đô : Tô-ky-ô

Quốc khánh: 23/12

Diện tích: 377.915 km2

Dân số: 126,5 triệu người

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

Đơn vị tiền tệ: Yên (JPY)

Thể chế: Quân chủ lập hiến

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: