Thông tin chung

Kể từ ngày 12/10/2021, Việt Nam sẽ chính thức không còn được hưởng ưu đãi GSP của Liên minh kinh tế Á – Âu. Sự thay đổi này dự kiến sẽ có tác động mạnh đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa đang được hưởng ưu đãi GSP sang thị trường các nước EAEU, đặc biệt là thị trường Nga.

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga và Vụ Châu Âu

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Nga - VCCI

Xem thêm