Hồ sơ thị trường Nga - VCCI

23/11/2018    2303

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

Tên chính thức: Liên bang Nga

Thủ đô : Mát-x cơ-va (Moscow)

Quốc khánh: 12/6

Diện tích: 17.098.242 km2

Dân số: 138.082.178 người

Ngôn ngữ: Tiếng Nga được coi là ngôn ngữ chính thức, chiếm phần lớn; còn lại sử dụng tiếng dân tộc thiểu số

Đơn vị tiền tệ: Đồng rúp (RUB)

Thể chế: Liên bang

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: