Thông tin chung

Thương vụ Việt Nam tại Canada mới đây đã có cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần cảnh giác trước nhiều chiêu thức lừa đảo xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này, khi số vụ việc gia tăng nhanh chóng.

Xem thêm

Thị trường Canada - Những đặc điểm gì đáng lưu ý đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam

Xem thêm

Các chú ý trong tận dụng cơ hội từ CPTPP để nhập khẩu hiệu quả hàng hóa từ Canada

Xem thêm

Việt Nam là thị trường lớn và nhu cầu đối với hàng hóa (nguyên liệu, thành phẩm) chất lượng ngày càng gia tăng

Xem thêm

Canada là nước xuất khẩu lớn thứ 12 thế giới năm 2019 với tổng giá trị xuất khẩu đạt 446,6 tỷ USD. Năm 2020, dưới tác động của đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Canada sụt giảm đáng kể, nhưng vẫn tăng trưởng dương 1,5% trong 3 Quý đầu năm 2020.

Xem thêm