Tra cứu thuế quan

Cổng thông tin Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người khai hải quan, doanh nghiệp, hãng vận tải, cán bộ hải quan và các đối tượng khác liên quan đến Tổng cục Hải quan.

Xem thêm

Thời gian: 11/2018 Đơn vị thực hiện: Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Xem thêm

Bài viết cung cấp danh sách các nguồn tra cứu thuế quan tại Trung Quốc

Xem thêm