Thông tin chung

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN.

Xem thêm

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Xem thêm

Kho Tư liệu thương mại ASEAN (ASEAN Trade Repository - ATR) được thiết lập theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ Campuchia

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei

Xem thêm

Vietnam Airlines sẽ vẫn duy trì các chuyến bay chở hàng từ Singapore đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và ngược lại nhằm đảm bảo thông thương hàng hóa, vật tư giữa hai nước.

Xem thêm