Thông tin chung

Boston Consulting Group dự đoán giá trị các ngành kỹ thuật số của khu vực Đông Nam Á, như thương mại điện tử, sẽ tăng từ mức 300 tỷ USD hiện tại lên 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

Xem thêm

Các nghiên cứu xã hội học mới đây cho thấy, tại khu vực Đông Nam Á, lợi tức nhân khẩu học đang giảm mạnh. Nhiều nền kinh tế đối diện với nghịch cảnh chưa giàu đã già.

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN.

Xem thêm

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Xem thêm

Kho Tư liệu thương mại ASEAN (ASEAN Trade Repository - ATR) được thiết lập theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ Campuchia

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia

Xem thêm