Bản tin thị trường Indonesia tháng 7 năm 2021

02/08/2021    398

Thời gian: 07/2021

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Bản tin thị trường Indonesia tháng 7 năm 2021 gồm những thông tin về chính sách, kinh tế vĩ mô Indonesia, quan hệ kinh tế, đầu từ và phát triển giữa Indonesia và Việt Nam cũng như tin các mặt hàng, ngành hàng và tổng hợp một số địa chỉ hữu ích nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Indonesia.

Bản mềm Bản tin được đính kèm dưới đây: