Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiềm năng của Malaysia

15/01/2021    1736

Năm 2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia đạt 11,122 tỷ USD, giảm 3,8% so với năm 2018 , chiếm 19,3% trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia đạt gần 3,8 tỷ USD, giảm 6,8% so với năm 2018, chiếm 15% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước vào các nước ASEAN và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia đạt 7,3 tỷ USD, giảm 2,1% so với năm 2018.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp tục tăng cường mở rộng kinh doanh với thị trường Malaysia, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã công bố danh sách các nhà xuất nhập khẩu của Malaysia trong một số lĩnh vực (chi tiết trong các link đính kèm dưới đây):

Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng thực phẩm đồ uống Malaysia

Danh sách một số nhà nhập khẩu quả tươi Malaysia