Danh sách một số Công ty sản xuất của Campuchia

18/01/2021    5506

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ Campuchia

Sự phát triển của lĩnh vực sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thịnh vượng lâu dài của nền kinh tế Campuchia. Lĩnh vực sản xuất cũng đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng kinh tế, sự dụng lực lượng lao động lớn và tạo ra thu nhập từ các hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, sự phát triển này không thể duy trì lâu dài nếu không có sự tham gia tích cực của các ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương. Các ngành công nghiệp hỗ trợ tạo ra nhiều loại sản phẩm đa dạng và thực hiện các bước sản xuất một cách riêng lẻ, đồng thời bao phủ các phân khúc dọc theo chuỗi cung ứng, vốn là xương sống quan trọng của bất kỳ cụm công nghiệp cạnh tranh nào.

Ở Campuchia, hầu hết các nhà sản xuất lớn là các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Một nghiên cứu gần đây về mối liên hệ giữa FDI và nền kinh tế trong nước của International Finance Corporation (IFC) cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài này thường thiếu thông tin cần thiết về các nhà cung cấp tiềm năng ở Campuchia. Để khắc phục những hạn chế này và tôn trọng  các mục tiêu chính sách tổng thể của chính phủ, Tổng cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Thủ công mỹ nghệ (Bộ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ) đã xuất bản Danh mục các ngành Sản xuất Công nghiệp Hỗ trợ - ấn phẩm đầu tiên ở Campuchia thuộc lĩnh vực này.

Ấn phẩm giới thiệu về 44 doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng cao, đồng thời là một trong số các công ty hàng đầu trong việc cung cấp vốn FDI sản xuất ở Campuchia. Các công ty được phân loại thành năm nhóm: (1) Bao bì, (2) In & Dán nhãn, (3) Cao su & Nhựa, (4) Gia công & Kim loại thép, và (5) những loại khác. Ấn phẩm  giới thiệu những thông tin cơ bản  về từng nhà cung cấp và đem lại  một bức tranh minh họa về các mẫu sản phẩm và tài liệu tham khảo cho  khách hàng.

Ấn phẩm cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các ngành công nghiệp hỗ trợ, được trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của họ, tìm hiểu về hoạt động của những nhà sản xuất khác và trình bày về hoạt động của mình. Điều này nhằm mục đích đưa nhà sản xuất và khách hàng tiềm năng đến gần nhau hơn, từ đó tìm kiếm các cơ hội  liên kết kinh doanh. Do đó, đây cũng sẽ là một nguồn hữu ích cho các nhà quản lý thu mua của các công ty sản xuất ở Campuchia để sàng lọc và liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng hoạt động trong khu vực lân cận của họ.

Tài liệu bản mềm được đính kèm dưới đây: