Luật và quy định của Hàn Quốc đối với thực phẩm nhập khẩu

19/08/2020    2737

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Hàn Quốc

Thương vụ Hàn Quốc xin cung cấp một số thông tin liên quan đến luật và quy định của Hàn Quốc đối với thực phẩm nhập khẩu để quý doanh nghiệp quan tâm tham khảo.

Ấn phẩm được đính kèm trong file dưới đây: