Khai thác thị trường dệt may gia dụng Hàn Quốc

22/01/2019    1687

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD tăng 15,8% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng gần 10% trong cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thế giới.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Hàn Quốc đã gia tăng đáng kể trong 3 năm trở lại đây. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 đạt trên 100 triệu USD, tăng 13,4% so với năm 2016, trong đó nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á đạt gần 40 triệu USD tăng 21,6%.

Bên cạnh đó, mặt hàng dệt may gia dụng là một trong những mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi khi xuất khẩu sang Hàn Quốc theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực từ năm 2015.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt Hiệp định VKFTA, khai thác phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng Hàn Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổng hợp, nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng báo cáo về thị trường dệt may gia dụng Hàn Quốc.

Hy vọng báo cáo này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khai thác đối đa cơ hội xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Báo cáo được đính kèm dưới đây