Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý Danh mục thuốc BVTV Hàn Quốc

08/12/2020    1525

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nông sản chế biến sang thị trường Hàn Quốc cần lưu ý đến hệ thống quản lý Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Hàn Quốc.

Hệ thống quản lý Danh mục thuốc BVTV Hàn Quốc hay còn được gọi là hệ thống PLS (Positive List System) được chính phủ Hàn Quốc áp dụng theo phương pháp mới trên tất cả các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, thực phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc sẽ trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra trên bề mặt hồ sơ, kiểm tra thực địa lô hàng. Đối với hàng nông sản nhập khẩu lần đầu, Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Từ lần nhập khẩu thứ 2 trở đi, nông sản đó sẽ kiểm tra theo phương pháp mẫu ngẫu nhiên. Trong trường hợp mặt hàng nông sản đã từng không đạt chuẩn trước đó, Hàn Quốc sẽ kiểm tra chuyên sâu 5 lần liên tục đối với các lần nhập khẩu tiếp theo.

Hạng mục kiểm tra chuyên sâu đối với thực phẩm nhập khẩu bao gồm 370 loại thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có 134 loại chưa có tiêu chuẩn về ngưỡng tồn dư cho phép. Đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật chưa được đăng ký thiết lập mức giới hạn cho phép (Maximum residue limit – MRLs), Hàn Quốc sẽ áp dụng mức dư lượng tồn dư mặc định chung là 0,01 mg/kg.

MFDS cũng lưu ý, các DN Việt Nam khi xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc cần rà soát xem mặt hàng nông sản của mình có sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật nằm trong ngoài danh mục được Hàn Quốc cấp phép, và có nằm trong dư lượng tồn dư cho phép hay không, thông qua website www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode. Trong trường hợp nằm ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật được cấp phép, DN có thể nộp hồ sơ xin được cấp chứng nhận không vượt mức dư lượng cho phép đối với thuốc bảo vệ thực vật đó, thông qua các công ty thuốc trừ sâu của Hàn Quốc, hoặc đăng ký trực tiếp cho MFDS.

Tài liệu tham khảo được đính kèm dưới đây: