Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Báo cáo thường niên của WTO năm 2021

01/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo Thương mại Thế giới 2021 - Khả năng phục hồi kinh tế và thương mại

01/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Chuyên san EVFTA với Thương mại Việt Nam - Chuyên ngành: Hàng nông sản Quý IV/2021

31/12/2021

Thời gian: Quý IV/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Chuyên san Thương mại Việt Nam – EU Quý III/2021

29/12/2021

Thời gian: Quý III/2021 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương

Chuyên san EVFTA với thương mại Việt Nam – Chuyên ngành Đồ gỗ & Thủ công mỹ nghệ Quý III/2021

29/12/2021

Thời gian: Quý III/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Việt Nam số hóa: Con đường đến tương lai

25/08/2021

Thời gian: 22/08/2021 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng thế giới

Chuyên san: EVFTA với thương mại Việt Nam Quý I/2021 - Ngành Dệt may - Da giày

03/06/2021

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Báo cáo “Các tác động phân tán của thương mại: Các đổi mới theo kinh nghiệm, các công cụ phân tích và các phản ứng chính sách”

01/05/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Báo cáo: Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

10/04/2021

Thời gian: 3/2021 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB)