Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Những khía cạnh pháp lý về thực thi của Việt Nam đối với cam kết đầu tư trong Hiệp định CPTPP

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Nguyễn Toàn Thắng, TS. Nguyễn Thị Hồng Yến - Trường ĐH Luật Hà Nội Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Hiệp định CPTPP: Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Ngô Tuấn Anh - Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Các FTA thế hệ mới: Động lực và thách thức cho Việt Nam trong hội nhập

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Nguyễn Minh Phong - Phó Ban Tuyên truyền lý luận - Báo Nhân dân Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

APEC và Việt Nam: Sứ mệnh, dấu ấn và triển vọng

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Võ Trí Thành - Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Hội nhập KTQT: Kinh nghiệm các nước và hàm ý chính sách cho Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: Ths. Trần Thị Hà, Ths. Phạm Tiến Đạt - Viện Chiến lược và chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Nguyễn Thị Kim Nhã - Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện, TS. Võ Thị Vân Khánh - Học viện Tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung và những tác động

14/12/2018

Người thực hiện: Ths. Trần Thị Quỳnh Hoa - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Nguyễn Lê Đình Quý - Viện Chính sách công và Quản lý Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động dự đoán

14/12/2018

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, TS. Vũ Thanh Hương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đến Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Học viện Ngoại giao Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018