Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Biện pháp phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Kim Thành - Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Phòng vệ thương mại - Công cụ chính sách quan trọng khi tham gia các FTA

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lê Triệu Dũng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những cam kết trong các FTA thế hệ mới và khả năng thực hiện của doanh nghiệp Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc đến kinh tế Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Minh Trang - Học viện Ngoại giao Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Giải pháp đối với ngành nông nghiệp sau gần 3 năm Việt Nam gia nhập AEC

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Trần Thị Hà, ThS. Phạm Tiến Đạt - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa của Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Dự - Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương mại Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những thách thức trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Ngô Tuấn Anh, Đại học Kinh tế quốc dân Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Đinh Ngọc Linh, Ths. Trần Thị Quỳnh Hoa - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thuy Linh, TS. Vũ Ngọc Diệp, TS. Lê Mai Trang - Trường ĐH Thương mại Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những khía cạnh pháp lý về thực thi của Việt Nam đối với cam kết đầu tư trong Hiệp định CPTPP

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Nguyễn Toàn Thắng, TS. Nguyễn Thị Hồng Yến - Trường ĐH Luật Hà Nội Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018