Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

02/04/2016

Thời gian: 3/2015 Tác giả: Trịnh Thị Thu Hương, Phan Thị Thu Hiền

Các FTA khu vực Châu Á và “Bát mỳ tôm”

13/08/2012

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Viện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADBI) về sự phát triển “rầm rộ” của các FTA trong khu vực Tây Á và tính phức tạp, chồng chéo trong việc thực thi các FTA này đặc biệt là về các quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA. Nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi áp dụng các FTA này, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ…Download bản nghiên cứu đầy đủ (bằng TA) tại file download dưới đây:

Báo cáo: Tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan tới Thương mại điện tử

11/05/2012

Thời gian: 10/2008 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ công Thương

APEC Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử

11/05/2008

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương