Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 23+24

04/10/2021

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 23+24 Quý I+II/2021 Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam sau hai năm thực thi Hiệp định CPTPP"

FTA

Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức

02/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Báo cáo thường niên của WTO năm 2021

01/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)