Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 33+34

26/01/2024

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 33+34

FTA

Giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 UKVFTA và cách hiểu tiêu chí xuất xứ UKVFTA

16/01/2024

Thời gian: 2024 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

17/05/2024

Thời gian: 2024 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương