Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 19+20

23/07/2020

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 19+20 Quý I+II/2020 Chủ đề: "EVFTA - Con đường đã mở"

FTA

Báo cáo: Việt Nam - Tăng cường hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA

20/05/2020

Thời gian: 5/2020 Đơn vị thực hiện: The World Bank

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Báo cáo "Việc áp dụng các FTA của EU: Nhà xuất khẩu và nhập khẩu sử dụng thuế quan ưu đãi"

14/09/2020

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)