Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 25+26

30/03/2022

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 25+26 Quý III+IV/2021 Chủ đề: "RCEP Cơ hội Mới với các đối tác Quen"

FTA

Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP

29/03/2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

28/04/2022

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo thường niên của WTO năm 2021

01/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)