Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 20+21

19/02/2021

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 20+21 Quý III+IV/2020 Chủ đề: "Suy ngẫm về con đường hội nhập FTA trước thềm 2021"

FTA

Báo cáo: Việt Nam sau 02 năm thực thi Hiệp định CPTPP từ góc nhìn doanh nghiệp

08/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 - 2013

12/05/2021

Thời gian: 2004 - 2013 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo: Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

10/05/2021

Thời gian: 3/2021 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB)