Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 21+22

19/02/2021

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 21+22 Quý III+IV/2020 Chủ đề: "Suy ngẫm về con đường hội nhập FTA trước thềm 2021"

FTA

Hiệp định UKVFTA: Cơ hội cho doanh nghiệp Vương quốc Anh

29/07/2021

Thời gian: 7/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Bộ Thương mại Quốc tế Anh 

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021

21/07/2021

Thời gian: 14/07/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam

Chuyên san: EVFTA với thương mại Việt Nam Quý I/2021 - Ngành Dệt may - Da giày

03/06/2021

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất Nhập khẩu và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương