Ấn phẩm - Tài liệu

Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Cẩm nang Cam kết Thương mại Dịch vụ của Việt Nam trong WTO

26/12/2009

Thời gian: 2006 Đơn vị thực hiện: MUTRAP

Cam kết WTO đối với sản phẩm cây công nghiệp - Chăn nuôi

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực- Rau quả

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Trợ cấp nông nghiệp

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về Thép

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về ôtô

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về giấy

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI