Trợ cấp nông nghiệp

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Trợ cấp nông nghiệp là hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản. Vậy trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào? Và chính phủ còn có thể trợ cấp xuất khẩu cho nông nghiệp sau khi gia nhập WTO hay không?.... Để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trên, hãy đón đọc cuốn booklet “Trợ cấp nông nghiệp”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: