Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo "Việc áp dụng các FTA của EU: Nhà xuất khẩu và nhập khẩu sử dụng thuế quan ưu đãi"

14/09/2020

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cho quả vải

19/08/2020

Thời gian: 3/2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

14/07/2020

Năm phát hành: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Báo cáo thường niên năm 2020 của WTO

14/07/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo: Việt Nam năng động - Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

09/06/2020

Thời gian: 5/2020 Đơn vị thực hiện: The World Bank

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019

14/05/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Chính phủ Hàn Quốc

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

29/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020

29/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

27/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam qua các năm

21/04/2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông