Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

04/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật

14/02/2023

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022

14/09/2022

Thời gian: 12/09/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam

Báo cáo: Rà soát và nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

09/09/2022

Thời gian: 09/2022 Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2022

02/08/2022

Thời gian: 07/2022 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Báo cáo Phòng vệ thương mại 2021

01/07/2022

Thời gian: 07/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

27/06/2022

Thời gian: 05/2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Giới thiệu sách "Thị trường Thủy sản Bắc Âu"

25/06/2022

Thời gian: 04/2022 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Báo cáo Đầu tư thế giới 2022

11/06/2022

Thời gian: 6/2022 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

28/04/2022

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương