Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Giới thiệu sách "Một số quy định nhập khẩu hàng nông sản và thực phẩm vào khu vực Bắc Âu"

14/11/2021

Thời gian: 11/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Giới thiệu sách "Thị trường cà phê Bắc Âu"

13/11/2021

Thời gian: 11/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Những điều cần biết về thị trường Na Uy

10/11/2021

Thời gian: 11/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Những điều cần biết về thị trường Latvia

10/11/2021

Thời gian: 11/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Đánh giá tác động KT từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống hoạt động đánh bắt IUU: Trường hợp Việt Nam

06/08/2021

Thời gian: 06/08/2021 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) và Ngân hàng Thế giới

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021

02/08/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021

21/07/2021

Thời gian: 14/07/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam

Thị trường rau quả tươi Bắc Âu

19/07/2021

Thời gian: 7/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển