Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 - 2013

02/05/2021

Thời gian: 2004 - 2013 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

23/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

16/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012 - 2021

10/04/2021

Thời gian: 2012 - 2021 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

01/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Thích ứng với kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số: Thách thức và cơ hội

31/03/2021

Thời gian: 28/01/2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Sổ tay Quy định nhập khẩu thủy sản vào Nhật Bản

18/02/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Cẩm nang kinh doanh với thị trường Benin

29/12/2020

Benin là một quốc gia nằm ở Tây Phi, có vị trí địa lý thuận lợi, tình hình chính trị ổn định, được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng của Việt Nam.