Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo "Thỏa thuận Xanh EU và Xuất khẩu của Việt Nam"

17/11/2023

Thời gian: 11/2023 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022

17/07/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Tư liệu Kinh tế- Xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2015-2021

21/06/2023

Để bạn đọc có thêm thông tin về thực trạng và động thái tình hình kinh tế – xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của nước ta trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu cuốn “Tư liệu kinh tế – xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021” do Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê biên soạn.

Số liệu kinh tế – xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 – 2020

16/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

04/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật

14/02/2023

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022

14/09/2022

Thời gian: 12/09/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam

Báo cáo: Rà soát và nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

09/09/2022

Thời gian: 09/2022 Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2022

02/08/2022

Thời gian: 07/2022 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Báo cáo Phòng vệ thương mại 2021

01/07/2022

Thời gian: 07/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương