Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á

02/02/2020

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2020

07/01/2020

Thời gian: 01/2020 Đơn vị thực hiện: Liên Hiệp Quốc

Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2019: Việt Nam - Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung

21/12/2019

Thời gian: 12/2019 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Thế giới

Báo cáo Đầu tư Thế giới 2019 – Đặc khu kinh tế

15/11/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Báo cáo Hội nhập Kinh tế Châu Á 2019 - 2020

13/11/2019

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Phát triển Châu Á

Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ (song ngữ)

19/10/2019

Chủ đề: Giới thiệu 08 Hợp đồng mẫu cho các Doanh nghiệp nhỏ: Hướng dẫn pháp lý cho hoạt động kinh doanh quốc tế Nguyên bản tiếng Anh: Model Contracts for Small Firms: Legal Guidance for Doing International Business; do International Trade Centre (ITC) xuất bản Đơn vị dịch thuật và xuất bản: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Báo cáo Thương mại và Phát triển 2019: Tài trợ cho một thỏa thuận xanh toàn cầu

01/10/2019

Thời gian: 9/2019 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Báo cáo Kinh tế Số 2019 - Tạo và nắm bắt giá trị: Ý nghĩa đối với các nước đang phát triển

01/10/2019

Thời gian: 09/2019 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Những thách thức với dệt may Việt Nam trong tâm điểm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

24/09/2019

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Tập đoàn dệt may Việt Nam

Xuất khẩu rau quả tươi sang Trung Quốc: Tổng quan thị trường và hướng dẫn cho các nhà cung cấp nước ngoài

27/08/2019

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội tiếp thị hình ảnh quốc tế (PMA)