Báo cáo Phòng vệ thương mại 2021

01/07/2022

Thời gian: 07/2022

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Nhằm mục đích cung cấp các thông tin và dữ liệu về tình hình và xu hướng sứ dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước trên thế giới cũng như việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam và việc ứng phó với các biện pháp này từ các cơ quan điều tra của nước ngoài, tập trung vào một số vụ việc điển hình cũng như các thị trường trọng điểm là đối tác thương mại chính của Việt Nam, Cục Phòng vệ Thương mại đã xây dựng Báo cáo thường niên về Phòng vệ thương mại năm 2021.

Báo cáo được đính kèm dưới đây: