Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2020

18/07/2021

Thời gian thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Năm 2020, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới, là một trong số ít nước tăng trưởng dương trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2020 cũng duy trì tốc độ tăng trưởng dương, xuất siêu ghi nhận mức kỷ lục gần 19,1 tỷ USD.

Cùng với sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu, năm 2020 Việt Nam cũng ghi nhận số lượng vụ việc Phòng vệ thương mại (PVTM) khởi xướng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tăng kỷ lục với tổng số 39 vụ việc, cao gấp 2,5 lần so với năm 2019 và gần bằng 20% tổng số vụ việc tính từ năm 1995 đến nay. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã khởi xướng 05 vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG), 01 vụ điều tra chống trợ cấp (CTC), hoàn tất điều tra 04 vụ việc điều tra CBPG đã khởi xướng từ năm 2019 và rà soát 04 biện pháp PVTM được áp dụng.

Cục Phòng vệ thương mại đã xây dựng Báo cáo thường niên về Phòng vệ thương mại năm 2020 nhằm cung cấp các thông tin về xu hướng áp dụng các biện pháp PVTM của các nước trong khu vực và trên thế giới cũng như công tác thực thi pháp luật PVTM của Việt Nam.

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: