Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2019

27/05/2020

Thời gian: 04/2020

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương

Nhằm mục đích cung cấp các thông tin về xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước trong khu vực và trên thế giới cũng như công tác thực thi pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam, trong đó tập trung vào một số thị trường trọng điểm và các vụ việc điển hình của Việt Nam phục vụ cho công tác chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước cũng như cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp, Cục Phòng vệ Thương mại đã xây dựng Báo cáo thường niên về Phòng vệ thương mại năm 2019.

Báo cáo được đính kèm dưới đây: