Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Hướng dẫn vận dụng Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới

09/05/2021

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Báo cáo: Việt Nam sau 02 năm thực thi Hiệp định CPTPP từ góc nhìn doanh nghiệp

08/05/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Sổ tay Doanh nghiệp "Tận dụng CPTPP để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam & Canada"

23/03/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Rau quả Việt Nam”

23/02/2021

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Nhựa Việt Nam”

23/02/2021

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)”

26/01/2021

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành dệt may

02/07/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Báo cáo: Việt Nam - Tăng cường hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA

20/05/2020

Thời gian: 5/2020 Đơn vị thực hiện: The World Bank

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành rau quả

07/02/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”

02/02/2020

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất.