Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Báo cáo: Việt Nam sau 02 năm thực thi EVFTA từ góc nhìn doanh nghiệp

11/11/2022

Thời gian: 11/2022 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Tái bản "Cẩm nang Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

23/04/2022

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức

11/04/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP

29/03/2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang EU và Anh

29/03/2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

RCEP: Hàm ý, thách thức và tăng trưởng trong tương lai của Đông Á và ASEAN

15/03/2022

Thời gian: 14/3/2022 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)

Sách điện tử về Diễn giải và Tận dụng Hiệp định RCEP

26/01/2022

Thời gian thực hiện: 2021 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC)

Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"

31/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang tiếp cận thị trường hàng hóa và Quy tắc xuất xứ trong CPTPP

18/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương