Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức

02/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"

31/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay: Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

12/10/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Ban Thư ký ASEAN, Vụ Kinh tế Dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hiệp định EVFTA: Bình luận của người trong cuộc

30/09/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hiệp định CPTPP: Bình luận của người trong cuộc

30/09/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hiệp định UKVFTA: Cơ hội cho doanh nghiệp Vương quốc Anh

29/07/2021

Thời gian: 7/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Bộ Thương mại Quốc tế Anh