Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán Việt Nam

10/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Logistics Việt Nam

10/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay Doanh nghiệp: Những điều cần biết về các FTA của Việt Nam

30/11/2019

Thời gian: 6/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI,

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019

01/11/2019

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Cẩm nang “Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

27/09/2019

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về các quy tắc xuất xứ, qua đó tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội thuế quan từ các FTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã tiến hành biên tập cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Báo cáo Nghiên cứu: Cơ hội thị trường Australia cho Việt Nam từ CPTPP và các FTA liên quan

11/04/2019

Thời gian: 4/2019 Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu Trung tâm WTO và Hội nhập, được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam

21/03/2019

Thời gian: 12/2018 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA

18/03/2019

Thời gian: 3/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập

Niên giám thống kê ASEAN 2018

31/01/2019

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN