Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Hiệp định CPTPP - Hướng dẫn để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa theo CPTPP

02/12/2020

Thời gian thực hiện: 12/2018 Đơn vị thực hiện: Bộ Ngoại giao và Thương mại - Chính phủ Úc

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành dệt may

02/07/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Báo cáo: Việt Nam - Tăng cường hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA

20/05/2020

Thời gian: 5/2020 Đơn vị thực hiện: The World Bank

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành rau quả

07/02/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”

02/02/2020

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất.

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Giày dép Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Đồ uống Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Dệt may Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Thủy sản Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI