Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Rau quả Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Viễn thông Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Phân phối - Thương mại điện tử Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Logistics Việt Nam

16/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

10/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán Việt Nam

10/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và Ngành Logistics Việt Nam

10/01/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019

01/11/2019

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Cẩm nang “Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

27/09/2019

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về các quy tắc xuất xứ, qua đó tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội thuế quan từ các FTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã tiến hành biên tập cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.