Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về hàng rào phi thuế quan (TBT và SPS)

30/01/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về cam kết hữu trí tuệ

30/01/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Tác động Kinh tế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU

30/01/2019

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Châu Âu

Cẩm nang tích hợp các FTA theo từng lĩnh vực: Hướng dẫn thực thi cam kết về phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp

01/01/2019

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Sách hướng dẫn về Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN

16/04/2018

Thời gian: 04/2014 Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

AEC Chartbook 2017

26/03/2018

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành giày dép

05/03/2018

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang hội nhập - Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

05/09/2017

Ngày: 12/2016Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội & Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế - Bộ Công thương

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: Tác động thể chế và điều chỉnh chính sách ở Việt Nam

14/08/2017

Hiệp định EVFTA là một trong những Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất Việt Nam từng tham gia, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi thể chế chính sách và phát triển nền kinh tế Việt Nam lên một tầm cao mới khi chính thức được thực thi.