Tái bản "Cẩm nang Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

23/04/2022

Thời gian: 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Tính tới tháng 1/2022,  Việt Nam đã có 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực và 02 FTA đang đàm phán, với tổng cộng 53 nền đối tác kinh tế, chiếm phần lớn thương mại quốc tế của Việt Nam. Tất cả các FTA này đều có các cam kết ưu đãi, xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn các loại hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thị trường đối tác. Điều này tạo ra những cơ hội cực kỳ có ý nghĩa cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, với mỗi FTA, để có thể được hưởng các ưu đãi thuế quan mà các thị trường cam kết dành cho nhau, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện về quy tắc xuất xứ và có chứng nhận xuất xứ phù hợp với yêu cầu của FTA đó. 

Thời gian qua, việc thực thi các FTA đang có hiệu lực của Việt Nam cho thấy trung bình chỉ khoảng 30-40% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam với các đối tác FTA được hưởng các ưu đãi thuế quan từ các FTA này. Nói cách khác, một phần lớn hàng hóa xuất khẩu đi các thị trường dù đã có FTA nhưng vẫn phải chịu thuế thông thường (thuế MFN) mà chưa được hưởng các ưu đãi thuế quan. Một nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là do doanh nghiệp chưa nắm được hoặc chưa đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về các quy tắc xuất xứ, qua đó tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội thuế quan từ các FTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã tiến hành tái bản lại cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia” đã xuất bản năm 2018, cập nhật thêm các cam kết và quy định mới nhất trong các FTA gần đây của Việt Nam như RCEP và EVFTA.

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi nhất về các quy tắc xuất xứ của các FTA mà Việt Nam đã tham gia, với các phân tích, ví dụ cụ thể về các quy tắc tương tự nhau cũng như các quy tắc đặc trưng riêng của mỗi FTA. Cẩm nang cũng hướng dẫn doanh nghiệp kỹ năng cơ bản để đọc, hiểu chính xác quy tắc xuất xứ trong các FTA đối với loại hàng hóa cụ thể mà mình quan tâm.

Rất hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, đáp ứng các quy tắc xuất xứ, từ đó có thể tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan từ các FTA, từ đó gia tăng lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp. 

Mục lục các nội dung chính của cuốn Cẩm nang được đăng tải trong tài liệu đính kèm dưới đây.

Bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thanh Trà, Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, điện thoại: 024-35771458, email: trathanhvcci@gmail.com.