Hoạt động

Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm

Mục đích của Khảo sát này là nhằm nhận diện thực tế thực thi EVFTA trong 02 năm qua của các doanh nghiệp, xác định các bất cập, vướng mắc phát sinh, nếu có.

Xem thêm

Trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2021, Trung tâm WTO và Hội nhập đã có nỗ lực vượt bậc, hoàn thành vượt kế hoạch ở tất cả các chỉ tiêu và với kết quả đạt chất lượng tốt, được đánh giá cao bởi cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan

Xem thêm

Trong năm 2020, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong tìm hiểu nội dung và tác động của các cam kết trong EVFTA, Trung tâm WTO và Hội nhập, đang triển khai kế hoạch (i) xuất bản cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định EVFTA” và (ii) tổ chức 02 Hội thảo lớn về Hiệp định EVFTA và giới thiệu Cẩm nang này tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định EVFTA” sẽ cung cấp các thông tin tóm tắt chính xác, đầy đủ và dễ hiểu nhất về các cam kết EVFTA cốt lõi mà doanh nghiệp cần biết, từ các cam kết thuế quan, quy tắc xuất xứ, hàng rào phi thuế, đến cam kết mở cửa các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, đấu thầu mua sắm công, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường…

Xem thêm

Mục đích của Khảo sát này là nhằm tìm hiểu tình hình thực tế về tình hình thực hiện CPTPP của các doanh nghiệp, nhận diện các yếu tố thực tế khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến khả năng tận dụng Hiệp định của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19.

Xem thêm

Trong năm 2019, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập – Ban Pháp chế tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Trong năm 2018, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm