VCCI điều tra doanh nghiệp về thực tế thực thi Hiệp định EVFTA

17/05/2022    1456

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực từ tháng 8/2020. Sau gần 2 năm thực hiện, đã có những doanh nghiệp tận dụng được nhiều lợi ích từ Hiệp định này, nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp khác chưa thể thu lợi vì nhiều lý do khác nhau cả từ phía doanh nghiệp và do cơ chế, chính sách.

Vì vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được hỗ trợ bởi Tổ chức FNF Việt Nam, tiến hành:

KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

THỰC TẾ TẬN DỤNG VÀ VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP

Đối tượng khảo sát: Các doanh nghiệp Việt Nam trong cả nước

Đơn vị thực hiện khảo sát: Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI

Mục đích của Khảo sát này là nhằm nhận diện thực tế thực thi EVFTA trong 02 năm qua của các doanh nghiệp, xác định các bất cập, vướng mắc phát sinh, nếu có. Đây là cơ sở quan trọng để VCCI tổng hợp hiện trạng thực tiễn, từ đó xây dựng các đề xuất, kiến nghị cụ thể với Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện tình hình, qua đó giúp các doanh nghiệp tận dụng được tối đa lợi ích từ Hiệp định này trong thời gian tới.

Doanh nghiệp tham gia Khảo sát sẽ được quà tặng lựa chọn trong số các Cẩm nang hướng dẫn thực tiễn và hữu ích để doanh nghiệp tận dụng lợi ích các FTA do Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI độc quyền xuất bản và phát hành (“Tóm lược Hiệp định CPTPP”, “Tóm lược Hiệp định EVFTA”, “Tóm lược Hiệp định RCEP”, “Những điều cần biết về các FTA của Việt Nam” Bản cập nhật mới 4/2022, “Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam tham gia” Bản cập nhật mới 4/2022, Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ: Hướng dẫn pháp lý cho hoạt động kinh doanh quốc tế - Song ngữ).

Để biết thêm thông tin và/hoặc tham gia về Khảo sát, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thanh Trà

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Tel: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn