Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Sách điện tử về Diễn giải và Tận dụng Hiệp định RCEP

26/01/2022

Thời gian thực hiện: 2021 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC)

Báo cáo: Đánh giá một năm thực hiện EVFTA - Tác động đến kinh tế Việt Nam và sự thay đổi chính sách

31/12/2021

Thời gian: 12/2021 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"

31/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang tiếp cận thị trường hàng hóa và Quy tắc xuất xứ trong CPTPP

18/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay: Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

12/10/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Ban Thư ký ASEAN, Vụ Kinh tế Dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hiệp định EVFTA: Bình luận của người trong cuộc

30/09/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hiệp định CPTPP: Bình luận của người trong cuộc

30/09/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương