Giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 UKVFTA và cách hiểu tiêu chí xuất xứ UKVFTA

16/01/2024

Thời gian: 2024

Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

Mục tiêu chính của ấn phẩm nhằm giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 trong UKVFTA và hướng dẫn cách hiểu tiêu chí xuất xứ mặt hàng cụ thể để được hưởng thuế quan ưu đãi UKVFTA. Đây là tài liệu tra cứu thuận tiện và dễ dàng, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Với mục tiêu nêu trên, Nhóm tác giả đã biên soạn tài liệu bao gồm các phần chính như sau:

Phần 1: Giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 UKVFTA.

Phần 2: Hướng dẫn cách hiểu tiêu chí xuất xứ mặt hàng UKVFTA.

Ngoài ra, ấn phẩm cung cấp một số link tra cứu hữu ích, giúp vận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan UKVFTA. Ấn phẩm là tài liệu tham khảo chuyên sâu, không mang tính ràng buộc pháp lý và được phép trích dẫn kèm theo chú thích rõ ràng về nguồn thông tin. Bản quyền ấn phẩm thuộc nhóm tác giả biên soạn.

Bản mềm của Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: