Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

27/06/2022

Thời gian: 05/2022

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Trong thời gian qua, xuất khẩu qua biên giới đã có những đóng góp nhất định cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, hình thức này cũng đã bộc lộ nhiều yếu điểm, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước, đặt biệt với hàng hóa nông sản như: (i) ùn tắc hàng hóa, chậm thông quan khi có thay đổi về chính sách tại khu vực cửa khẩu; (ii) các doanh nghiệp xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở thiếu chiến lược phát triển lâu dài, hạn chế về nghiệp vụ chuyên môn; (iii) cơ sở hạ tầng cửa khẩu biên giới đường bộ chưa được đầu tư nâng cấp kịp thời theo nhu cầu và quy mô thương mại song phương; (iv) tổ chức sản xuất, chất lượng, đóng gói sản phẩm không đảm bảo, không đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu, v.v. Vì vậy, việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu qua biên giới chuyển sang hình thức chính ngạch là rất cần thiết để tạo ra động lực nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ của thị trường Trung Quốc mà còn của các thị trường khác trên thế giới, góp phần đa dạng hóa thị trường, đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản phát triển bền vững.

Nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi hoạt động xuất khẩu qua biên giới sang hình thức xuất khẩu chính ngạch, Bộ Công Thương phát hành cuốn “Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc”. Cuốn Cẩm nang này là một hợp phần trong Đề án của Chính phủ về thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch qua biên giới. Cẩm nang được trình bày thành ba phần. Phần thứ nhất, điểm qua thực trạng xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Phần thứ hai, trình bày các nội dung liên quan đến xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Phần thứ ba, các phụ lục cung cấp thông tin tham khảo liên quan đến hoạt động xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Bản mềm cẩm nang (tiếng Việt) được đính kèm dưới đây: