Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo thường niên năm 2020 của WTO

14/07/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo: Việt Nam năng động - Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

09/06/2020

Thời gian: 5/2020 Đơn vị thực hiện: The World Bank

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019

14/05/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Chính phủ Hàn Quốc

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

29/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020

29/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

27/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam qua các năm

21/04/2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông

Những điều cần biết về thị trường Thụy Điển

19/04/2020

Thời gian: Tháng 11/2019 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế và các khuyến nghị chính sách

03/04/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Đại học Kinh tế quốc dân