Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan cấp tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp (LD), hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của việt nam (VNTLAS) và hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS)

25/01/2019

Thời gian: 9/2018 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE)

Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

16/12/2018

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc

15/12/2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA)

14/12/2018

Thời gian: 9/2018 Đơn vị thực hiện: ITC - International Trade Centre

Hỏi đáp về FLEGT và VPA dùng cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 12/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Hướng dẫn tuân thủ VPA dành cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 11/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Báo cáo Thương mại Thế giới 2015: Tăng tốc thương mại: Lợi ích và thách thức trong quá trình thực thi TFA

01/12/2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Tập hợp Niên giám Thống kê Hải quan về hh XNK Việt Nam (bản tóm tắt) 2011 - 2017

05/10/2018

Thời gian: 2011 - 2017Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2018

17/08/2018

Năm phát hành: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)