Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Sổ tay thông tin về Nhật Bản năm 2020

28/03/2021

Thời gian thực hiện: 2020 Đơn vị thực hiện: Cục thống kê - Bộ Nội vụ và Truyền thông (Nhật Bản)

Sổ tay Quy định nhập khẩu thủy sản vào Nhật Bản

18/02/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Cẩm nang kinh doanh với thị trường Benin

29/12/2020

Benin là một quốc gia nằm ở Tây Phi, có vị trí địa lý thuận lợi, tình hình chính trị ổn định, được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng của Việt Nam.

Sách Trắng Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Nam năm 2020

10/12/2020

Thời gian: 12/2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý Danh mục thuốc BVTV Hàn Quốc

08/12/2020

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nông sản chế biến sang thị trường Hàn Quốc cần lưu ý đến hệ thống quản lý Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Hàn Quốc.

Cẩm nang xuất khẩu sang Nhật Bản đối với mặt hàng Đồ nội thất và gia dụng, vải vóc và đồ dùng cá nhân

08/12/2020

Thời gian: 10/2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Báo cáo: Tác động của đại dịch Covid-19 đối với Thương mại và Phát triển - Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới

26/11/2020

Thời gian: 08/2020 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Bộ tài liệu thông tin về 09 ngành hàng xuất khẩu sang thị trường EU

11/11/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương

Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

06/11/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston