Báo cáo Đầu tư thế giới 2021

19/07/2021

Thời gian: 6/2021

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, giảm 1/3 xuống còn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2020 - thấp hơn nhiều so với mức thấp đạt được sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu một thập kỷ trước. Đầu tư Greenfield vào ngành công nghiệp và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mới ở các nước đang phát triển bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là một mối quan tâm lớn, bởi vì dòng vốn đầu tư quốc tế rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững ở các khu vực kém phát triển trên thế giới. Tăng cường đầu tư để hỗ trợ phục hồi bền vững và toàn diện sau đại dịch hiện là một ưu tiên chính sách toàn cầu. Điều này đòi hỏi phải thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng, vào khả năng phục hồi và chăm sóc sức khỏe.

Báo cáo Đầu tư thế giới hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách bằng cách theo dõi các xu hướng đầu tư khu vực và toàn cầu cũng như sự phát triển chính sách quốc gia và quốc tế. Báo cáo năm nay đánh giá đầu tư trong các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và cho thấy ảnh hưởng của các chính sách đầu tư đối với sức khỏe cộng đồng và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Bản mềm Báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: