Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

06/01/2017

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thời gian thực hiện: 2016

UNCTAD - Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

13/10/2016

Ấn phẩm Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư được biên soạn và công bổ bởi UNCTAD.Nội dung ấn phẩm có thể được tải về tại đây:

Tiếp thị truyền thông xã hội cho doanh nghiệp nhỏ

13/10/2016

Trong những năm gần đây, Internet đã có ảnh hưởng và lan rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng hiện đại, cho phép mọi người tự tao ra thế giới riêng cho mình. Con người có thể dễ dàng chia sẻ ý tưởng, câu chuyện của mình, hoặc thậm chí là tham gia vào nhiều cuộc thảo luận trực tuyến với những người chưa bao giờ gặp mặt. Không dừng lại ở đó, tác dụng tuyệt vời của truyền thông xã hội còn có tác động mạnh mẽ đến cả cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Sổ tay Tổng quan Chính sách Thương mại của Liên minh Châu Âu

11/09/2015

Liên minh châu Âu là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Đến nay, EU cùng các quốc gia thành viên của mình là đối tác cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.

Báo cáo Nghiên cứu "Hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ"

24/01/2015

Là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với các sản phẩm chế biến nằm trong nhóm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây, ngành chế biến gỗ đang nhận được sự quan tâm của Chính phủ trong các chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, thương mại. 

Báo cáo Nghiên cứu "Kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường tính chủ động của một số ngành kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc"

13/10/2014

Hội nhập quốc tế là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế nước ta. Thời gian vừa qua, hội nhập đã mang lại những chuyển biến đáng kể trong cơ cấu và hiệu quả sản xuất kinh doanh nền kinh tế. Hội nhập mang tới cho các ngành kinh tế cơ hội để đa phương hóa, đa dạng hóa các đối tác, tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng một nền kinh tế chung tự chủ và thịnh vượng.

Cẩm nang "Hướng dẫn sử dụng công cụ TRADE MAP của ITC"

09/10/2014

Trade Map là một hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật về tình hình thương mại (đặc biệt là xuất nhập khẩu) của các nước do Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) thiết lập. Đây là một công cụ đặc biệt hữu hiệu cho cả các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để có được những số liệu cập nhật và đầy đủ nhất về tình hình thương mại của các nước nhằm phục vụ công việc kinh doanh hay nghiên cứu của mình

Báo cáo nghiên cứu giải pháp tăng cường hiệu quả tham vấn DN trong đàm phán các HĐTM tự do

18/12/2013

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua các kênh hội nhập đa phương và song phương khác nhau, trong đó có việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác thương mại quan trọng.

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu DN đối với các hỗ trợ từ các trung tâm WTO

18/12/2013

Cuối năm 2012, Trung tâm WTO – VCCI đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã tiến hành "Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp đối với các hỗ trợ từ các trung tâm WTO trong hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam đối với các Trung tâm WTO trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó có giải pháp thích hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm này.Khảo sát này đã nhận được phản hồi từ 548 doanh nghiệp thuộc 10 ngành sản xuất, xuất khẩu của 24 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.