Bộ tài liệu thông tin về 09 ngành hàng xuất khẩu sang thị trường EU

11/11/2020

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương

Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu bộ tài liệu thông tin hỗ trợ xuất khẩu 09 ngành hàng chủ lực và tiềm năng sang thị trường EU, bao gồm: Dệt may, Giày dép, Thủy sản, Gạo, Cà phê, Rau quả, Gỗ và sản phẩm gỗ, Cao su và sản phẩm cao su, Nhựa và sản phẩm nhựa.

Bộ tài liệu là nguồn thông tin tham khảo chính thức, cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ, thị hiếu tiêu dùng của EU, các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng, đánh giá xu hướng và triển vọng xuất khẩu đối với từng ngành hàng, đồng thời cung cấp các đầu mối địa chỉ thông tin hữu ích cho doanh nghiệp.

Bộ tài liệu Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU, bao gồm:

1. Ngành hàng rau quả (Tiếng Việt)

2. Ngành hàng nhựa (Tiếng Việt)

3. Ngành hàng gỗ (Tiếng Việt)

4. Ngành hàng giày dép (Tiếng Việt)

5. Ngành hàng gạo (Tiếng Việt)

6. Ngành hàng dệt may (Tiếng Việt)

7. Ngành hàng cao su và sản phẩm cao su (Tiếng Việt)

8. Ngành hàng cà phê (Tiếng Việt)

9. Ngành hàng thủy sản (Tiếng Việt)