Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Các biện pháp SPS: Báo cáo tình hình thương mại nông nghiệp giữa Campuchia, Lào, Việt Nam và Trung Quốc

26/08/2019

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Chương trình "Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở Châu Á (SCSI)" của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2018

25/07/2019

Thời gian: Tháng 04/2019 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

23/07/2019

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2019

03/07/2019

Năm phát hành: 2019 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Bộ Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho sản phẩm trái cây tươi

01/07/2019

Thời gian: 11/2018 Đơn vị thực hiện: Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam

30/06/2019

Thời gian: 6/2019 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS. 

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

11/04/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17

31/01/2019

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017

30/01/2019

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc