Báo cáo nghiên cứu: Đầu tư trực tiếp của Australia tại Việt Nam – Đánh giá hiệu quả thực tế và Những giải pháp chính sách

03/01/2022

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Việt Nam hiện là một trong 20 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong khi đó, Australia cũng thuộc tốp 15 cường quốc có đầu tư trực tiếp ra nước ngoài lớn nhất toàn cầu. Tuy vậy, FDI của Australia tại Việt Nam trong nhiều năm qua còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm 0,5% tổng nguồn vốn FDI của Việt Nam, và đứng thứ 19 trong danh sách các nước có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Trong khi đó, Việt Nam và Australia đang đứng trước những cơ hội to lớn để tăng cường quan hệ đầu tư song phương. Đó là cơ hội từ tác động cộng hưởng của các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mới giữa Việt Nam với Australia và với các đối tác thương mại khác. Đó cũng là lợi thế của Việt Nam trong việc đón đầu các dòng đầu tư đầu tư của Australia chuyển hướng khỏi Trung Quốc và một số khu vực khác dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và những căng thẳng thương mại gần đây… 

Để có thể biến những cơ hội trên thành các dự án đầu tư cụ thể của Australia vào Việt Nam, cần nghiên cứu, tìm hiểu cụ thể những vấn đề đang cản trở các nhà đầu tư Australia đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Báo cáo “Đầu tư trực tiếp của Australia tại Việt Nam: Đánh giá hiệu quả thực tế và Những giải pháp chính sách” được xây dựng dựa trên phân tích các số liệu thống kê thực tế và các Khảo sát/Điều tra doanh nghiệp Australia tại Việt Nam và tại Australia về cảm nhận/đánh giá môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam. Những phát hiện và đề xuất từ Báo cáo sẽ giúp Việt Nam tăng cường hiệu quả thu hút FDI của Australia trong thời gian tới.

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: