Báo cáo Đầu tư thế giới 2022

11/06/2022

Thời gian: 6/2022

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu đã hồi phục trở lại mức trước đại dịch vào năm ngoái, đạt 1,6 nghìn tỷ USD. Các giao dịch xuyên biên giới và tài trợ dự án quốc tế đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phục hồi của đầu tư vào lĩnh vực xanh trong ngành công nghiệp vẫn còn khá yếu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Tăng trưởng yếu trong các khoản đầu tư có hiệu quả thực sự có thể sẽ kéo dài vào năm 2022. Hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine với cuộc khủng hoảng tài chính, nhiên liệu và lương thực, cùng với đại dịch COVID-19 đang diễn ra và sự biến đổi khí hậu, đang làm tình hình thêm căng thẳng, đặc biệt là đối với sự phát triển của các quốc gia. Động lực phục hồi đầu tư quốc tế có dấu hiệu đình trệ sớm, cản trở nỗ lực thúc đẩy tài chính cho phát triển bền vững.

Báo cáo Đầu tư Thế giới hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách bằng việc theo dõi các xu hướng đầu tư toàn cầu và khu vực và sự phát triển trong chính sách đầu tư quốc gia và quốc tế. Báo cáo đánh giá các khoản đầu tư cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng xem xét các xu hướng tài chính bền vững trên thị trường vốn và giữa các nhà đầu tư tổ chức.

Tham khảo 

Báo cáo Đầu tư Thế giới 2020

Báo cáo Đầu tư Thế giới 2021

Bản mềm Báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: