Cam kết WTO về giấy

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Trong 15 năm trở lại đây, ngành giấy Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng cả về số lượng và chất lượng. Để biết một cách chính xác về tình hình phát triển của ngành khi Việt Nam gia nhập WTO, năng lực cạnh tranh của ngành ra sao?... Hãy đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về giấy”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: